Tungbet888

Gu xu hướng lên 1.365 chạm kênh giá và đi xuống

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gu xu hướng lên 1.365 chạm kênh giá và đi xuống
anh em tham khảo Sell limit như hình nhé

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.