vietdung221

Short GBP/USD trước tin CPI

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại GBP/USD đang ở quanh vùng kháng cự 1.3900.

Có thể Short mạnh xuống các vùng hỗ trợ bên dưới 1.3796
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.