imngoctu

Kế hoạch giao dịch GBPUSD ngày 15.10.2019

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ bán dưới 1.271 SL:1.279 TP1 1.248, TP2: 1.237

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.