DatTong

GBPUSD, Dự đoán xu hướng tuần tới!

DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD , Dự đoán xu hướng tuần tới!
Bình luận:
Pullback: Up
Bình luận:
PROFIT 100PIP, Close 1/2 volume.
Move stoploss to entry.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 170pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.