duongfbss

GBP-USD- tăng

Giá lên
duongfbss Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Sự chênh lệch này lớn lên không phải do bản chất của đồng bảng anh tăng giá, ở khung H4 USD trên đà suy giảm nên dẫn tới việc tăng giá này
Bình luận:
Về cơ bản bên đầu cơ giá lên đồng bảng anh không góp phần lớn vào việc tăng giá này
Bình luận:
USD dự kiến sẽ suy yếu trong suốt tuần sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.