Forex9999

Bài 50- Sell GU ở bất kỳ giá nào, mục tiêu 1.32000

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Sell GU về 1.3200 ( 700 pip)
- GU đã xác định đỉnh cản mạnh
- Sell về vùng Fibo 50%
- USD lên mạnh
- GBP hết tin và khả năng giảm sâu do các tin về GBP cho thấy kinh tế Anh vẫn bị ảnh hưởng nhiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.