nguyenanhquan1

GBPUSD

Giá lên
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
limit entry cho GBPUSD

entry limit 1.32203

sl 1.32004

tp 1.32825

lợi nhuận 3R

Note: quản lí lệnh, rời SL thông minh, cắt lỗ tuyết đối
Bình luận:
giá hai lần không khợp nên mình hủy lệnh này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.