Hung-JK

GBP/USD - CƠ HỘI ''BUY THE DIP'

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá GBP/USD có thể xuất hiện mô hình Cờ tăng Bull Flag . Sự xác nhận sẽ rõ ràng hơn khi giá phá vỡ được kháng cự ở 1.3900.
Bên cạnh đó giá đang được hỗ trợ trên đường MA20 của BB.
RSI có phân kỳ tăng và đang tăng dần >50.
Dự kiến kịch bản: Giá sẽ phá vỡ kháng cự và tăng điểm trở lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.