Dự đoán và phân tích

Cờ

Mô hình cờ có thể được sử dụng làm điểm vào cho một xu hướng tiếp diễn. Mô hình này hường xuất hiện sau một pha thuận xu hướng mạnh có chứa các khoảng trống (động thái này được gọi là cột hoặc cột cờ), khi đó nó biểu thị thời gian lưỡng lự của giá tương đối ngắn. Mô hình này thường xuất hiện giữa đường đi hoàn chỉnh của giá và xác nhận bước đi trước đó. Giá sẽ di chuyển giữa 2 đường xu hướng song song nằm gần nhau và cùng xiên về phía cột cờ.

Mô hình cờ trong thị trường giá xuống xuất hiện sau một xu hướng tăng, còn trong thị trường giá lên xuất hiện sau một xu hướng giảm. Mô hình sẽ hoàn thành khi giá phá vỡ các đường xu hướng bao quanh theo hướng đã xảy ra trước đó, tại điểm thích hợp. Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng có thể chờ đợi thêm các tín hiệu xác nhận xu hướng sẽ tiếp diễn. Mức giá mục tiêu có thể ước lượng thông qua kỹ thuật đo biên độ của cột cờ và kéo dài nó theo hướng phá vỡ mô hình. Một trong các ngưỡng dừng lỗ phổ biến nằm ngay ngoài lá cờ, theo hướng ngược lại với phía bị phá vỡ.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
2
1
2