GKFXPrimeVN

GBPUSD 1/6/2018

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD Xu hướng chính vẫn giảm ở bên D1, còn ở h1 giá đang nằm trong kênh xu hướng giảm, đồng thời đang tạo sóng thứ 5, chiến lược hôm nay canh sell xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.