DatTong

GBPUSD, Bán theo H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD , Bán theo H4.
- Giá đã phá vỡ trendline trên H4
- CHờ giá quay lại test cản--> BÁN
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.