FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
gbpusd sell

giá entry :1.35512

sl 1.35558

tp1.35338

lợi nhuận 3.7

mình sell khung thời gian nhỏ nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.