Jayce1006

Test chiến lược tháng 10 . 29/09

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Test.