KiemcomCapital

GBPUSD tiếp tục xu hướng giảm

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU vẫn đang trong xu hướng giảm H4. Chúng ta sẽ canh giá hồi lên vùng hỗ trợ để tiếp tục sell. Entry tương đối trên hình. SL cẩn thận nhé mn !

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.