Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp GBPUSD

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tuần trước đã bị SL kèo này, tiếp tục chờ mua ở vị trí mới và mua thêm khi breakout xác nhận xu hướng tăng.
Giao dịch đang hoạt động

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.