Sanforex-com

GBP/USD sẽ tiếp tục điều chỉnh khi thoái lùi xong

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sau khi thoái lùi lên fibo 0.382, tỷ giá này có thể giảm tiếp tục về đáy cũ 1.3850, nếu thủng hỗ trợ thì giá sẽ hướng mục tiêu sâu hơn vùng 1.3610

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.