Hailee_Davinci

Điều chỉnh - GBPUSD

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU đang có những diễn biến khá đẹp.
Ở khung Weekly, Daily: xu hướng chính vẫn lên
Tuy nhiên, ở H4, giá bắt đầu có tín hiệu phá kênh đi xuống => khả năng điều chỉnh xuống trong tuần này là rất cao
Vùng cần chú ý: 1.3000 - giá tiệm cận MA20 và bật lên
=> Mục tiêu lâu dài là canh Buy, ở thời điểm hiện tại nên đứng ngoài thị trường và chờ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.