tongdaiforex

[GBPUSD H1] - Ngày 12/01

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD hôm qua đã chạm cản cứng và hồi lên khi Âu rời đi và chấp nhận ở 1.348xx
Plan hnay canh hồi về vùng giá chấp nhận phiên chung 1.348xx Buy lên TP/SL như hình. Khi giao dịch nên xem thêm các mô hình Nến để có được 1 order phù hợp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.