Forex-YouCan_BanCoThe

GBPUSD

Giá lên
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD giá đã không đi như kỳ vọng trong nhận định trước của mình mà tiếp tục có xu hướng đi xuống vùng giá phá lên khỏi kênh giá giảm trước đó.

Hiện tại giá đã có dấu hiệu đảo chiều tại vùng này.

Mình đã vào 1 lệnh sớm tại mức giá 1.31940 với SL 25 pip. mình nhận định giá sẽ tiếp tục đi lên nên các bạn có thể canh giá hồi về điểm phù hợp để tìm cơ hồi buy lên nhé!

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Bình luận:
Mình vẫn theo nhân định hôm qua là giá sẽ tiếp tục đi lên, vì vậy các bạn có thể cân nhắc tìm cơ hội buy lên nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.