Leadership

GBPUSD tiếp tục giảm sâu

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP / USD tiếp tục giảm vào sáng ngày thứ Sáu. Nó đã vượt qua vùng giá được hỗ trợ (1.3238)

Trong tương lai ngắn, nó có thể sẽ giảm sâu xuống 1.3160. Tuy nhiên, theo nhận định của 1 số chuyên gia, GBPUSD vẫn tồn tại khả năng bứt phá về vùng giá 1.3366
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.