FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD

Mình vừa order một lệnh sell stop cho cặp tiền này, cùng chờ xem giá phản ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.