PhamLocFx

Phân tích GBPUSD, H4

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phân tích chung:

Vùng đáy thấp nhất năm 2018 : Mức giá 1.24604

Các vùng giá đang thoái lui về mức 0.618 và 0.786 của Fibonacci, chuẩn bị có tín hiệu mua tại các vùng này nếu xuất hiện nến đảo chiều.

Chờ đợi tín hiệu nến tại các vùng fibonacci khi đó chung ta mới bắt đầu mở lệnh giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.