DatTong

Canh mua GBP/USD

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá test cản xanh, cho mô hình 2 đáy trên khung thời gian H1.
Hiện tại giá đang đi lên.
Chờ giá hồi lại--> BUY
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Lệnh đã hit stoploss ở điểm vào ! Dừng giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.