KiemcomCapital

GBPUSD vào xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nến D của GU rút chân lực mua đẹp. Canh mua giá hợp lý sl như ảnh. Mọi ptích đều là nhận định cá nhân mn tham khảo !

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.