FAST-TRADING

GBPUSD ĐI NGANG - BÁO ĐỘNG XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD M15

GBPUSD giao dịch như dự đoán trước đó, hiện mở trạng thái đi ngang trên ngắn hạn. Zone 2 và Zone 3 là vùng đi ngang hiện tại.

Xu hướng TRUNG hạn còn được BÁN MẠNH nhưng hiện bắt đầu tạm thời ngừng giảm. Hình thành xu hướng đi ngang ngắn hạn, dấu hiệu cho sự đảo chiều xu hướng hiện tại. Thận trọng giao dịch!

Xu hướng ngắn hạn: Việc GBPUSD đi ngang có thể chịu tác động từ các sự kiện tuần này (Xem lịch kinh tế). Xu hướng ngắn hạn không rõ ràng và không mở ra các vùng MUA - BÁN lý tưởng. Zone 2 bị phá vỡ, xác định ngắn hạn sẽ MUA và mục tiêu tiến về Zone 1. Sẽ ưu tiên và quan tâm đến kịch bản này hơn với những dấu hiệu tích cực trên biểu đồ hiện tại.

BIG ZONE bị phá vỡ, xu hướng TRUNG HẠN xác nhận đảo chiều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.