DatTong

GBPUSD, Giảm giá trên H1.

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
H4:
- Cho cấu trúc ddowwntrend
- Giá đã test mức kháng cự cho giá đi xuống
--> Trend tiếp diễn
H1:
- Xu hướng xuống mạnh
- Gía nằm dưới cản nhỏ trên H1.
- Hiện tại: Giá đang hồi lại test cản
==> Bán khi giá cho tín hiệu nến trên H1
( Phân tích xu hướng H4 trước đó
)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.