FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đây là cách nhìn nhận của mình về GBPUSD dựa trên Elliott Wave, Fibo Time Zone và một vài Indicators khác. Mời các bạn cùng tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.