leminhphucthinh

Về tôi Senior partner of OKX Crypto Exchange & XTB Forex Exchange - Open OKX account here: https://www.okx.com/join/9527891 - Open XTB account here: https://link.xtb.com/xw/cALHI
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 60% | 3 BTCUSDT 20% | 1 EURCHF 20% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14833
1669
9749
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12938
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
420159
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư