dinhchien

GBPUSD - Đã có tín hiệu tăng

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- 4 targets anh em tham khảo.
- H4 đã break trend giảm, kỳ vọng tăng mạnh trong vài tuần tiếp theo.
- Chìa khóa: 50/50 cho tất cả tín hiệu hỗ trợ. Phải luôn stop loss.
- Phân loại giao dịch loại 3 (rủi ro áp dụng 2% tài khoản).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.