FAST-TRADING

GBPUSD BIẾN ĐỘNG KHÔNG THEO MÔ HÌNH NÀO TRONG NGẮN HẠN

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD M15

Việc BOE tăng lãi suất khiến đồng GBP giảm mạnh đối với cặp tiền gắn liền với nó. Tuy vậy, kết cấu chủ đạo vẫn được duy trì trên GBPUSD khi giá bật mạnh từ SD - H4 (Supply Demand H4) đến Zone 2 và hiện quay lại giao dịch quanh SD - H4 trước đó.

Mô hình vai đầu vai trên khung H4 khiến các trader dự đoán về xu hướng TRUNG HẠN GBPUSD có thể đảo chiều.

Xu hướng ngắn hạn vẫn chưa xác nhận khi GBPUSD giao dịch trong vùng SD-H4. Cấu trúc hình thành không rõ ràng và không tạo được mô hình cụ thể nào trên phân tích kỹ thuật.

Xu hướng ngắn hạn đảo chiều khi Zone 1 bị phá vỡ (Xác nhận trên M15, H1)

Xu hướng TRUNG HẠN xác nhận khi SD-H4 bị phá vỡ thành công (Xác nhận trên khung H4)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.