TuyeenTrnVn

GBPUSD- Daily - 3/12. Đã đến lúc ôm vào hay chưa??

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Lúc này hay lúc nào?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.