Tramcuong2020

GBPUSD nếu phá vỡ giả

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khả năng phe mua sẽ tham gia -> dự đoán giá tăng nếu thanh tiếp theo tạo mẫu hình nến Eng mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.