DatTong

GBPUSD, British Pound/ U.S Dollar, H4

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
TF D1: Xuất hiện cây pinbar ( Dạng Doji ), và giá đang cho xu hướng đi lên.
TF H4: Giá quay lại test cản và và cho tín hiệu giá đi lên.
--> BUY
( chú í: Đây là sóng hồi. Còn về cơ bản thì xu hướng chính vẫn là đi xuống. Trên W1, MN , giá đã phá qua trendline, cho xu hướng giảm)
)
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.