DatTong

GBPUSD, British Pound/ U.S Dollar, H4

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
TF D1: Xuất hiện cây pinbar ( Dạng Doji ), và giá đang cho xu hướng đi lên.
TF H4: Giá quay lại test cản và và cho tín hiệu giá đi lên.
--> BUY
( chú í: Đây là sóng hồi. Còn về cơ bản thì xu hướng chính vẫn là đi xuống. Trên W1, MN , giá đã phá qua trendline, cho xu hướng giảm)
)
Đã hủy lệnh