OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD hình thành kênh giá giảm

Giá hiện tại phản ứng với cạnh dưới kênh giá

Đồng thời chỉ báo MACD và RSI cũng đang ủng hộ giá lên

Khuyến nghị

Buy limit: 1.15423

SL:1.35023

TP1: 1.35896

TP2: 1.36423
Đóng lệnh: dừng lỗ:
SL -40pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.