FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- H4 giá đã phá xuống vùng mua chính ủng hộ xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. giá trước đó cũng đã lên tiếp cận gần vùng bán mạnh trong quá khứ.
- H1 xuất hiện phân kỳ giảm, sau khi phá xuống vùng mua chính (vùng này trùng vùng mua chính của H4) thì đã hồi lại 1 nhịp và giá hiện tại đang có xu hướng tranh chấp quanh vùng giá này.

Nhận định: tìm cơ hội sell tại vùng mà giá đã phá xuống để tạo cấu trúc giảm trước đó.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Nếu bạn là người đang bận rộn với công việc khác hoặc là người mới vào thị trường mời bạn hãy đồng hành cùng Forex - You Can.
Cám ơn các bạn đã dành thời gian xem nhận định của mình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.