vietdung221

Long GBP/USD khi lợi suất trái phiếu Anh tăng mạnh

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Chênh lênh giữa Lợi suất trái phiếu Anh và Mỹ so với GBP/USD đang ngược chiều nhau

- Nhịp giảm đầu phiên Âu có thể là nhịp quét SL

- Khuyên nghị: Buy tại giá hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.