FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
gbpusd buy limit

entry 1.34648

sl 1.34515

tp1.35054

lợi nhuận 3 R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.