KhiemNI

GBPUSD - 2021-12-06~10 : Down

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng chủ đạo vẫn là giảm. Tuy nhiên bên bán sẽ chờ đợi giá hồi lên đến 1.13304 để tấn công.
Nếu để bên mua đẩy giá qua được 1.13304 có thể xu hướng tăng ngắn hạn sẽ tiếp diễn
Tỷ lệ R:R : 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.