hoank1602

GU hoàn thành sóng 5 trong sóng 1 lớn

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gu hoàn thành sóng 5 trong sóng 1 lớn, hiện tại đã đi xong sóng A trong sóng điều chỉnh như hình.
Canh sell và buy theo kịch bản.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.