hoank1602

GU hoàn thành sóng 5 trong sóng 1 lớn

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gu hoàn thành sóng 5 trong sóng 1 lớn, hiện tại đã đi xong sóng A trong sóng điều chỉnh như hình.
Canh sell và buy theo kịch bản.