hoank1602

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
25 % tiền điện tử 25 % forex 50 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSD 25% | 1 GBPUSD 25% | 1 XAUUSD 25% | 1 DXY 25% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
5941
1546
2928
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1617
283
1880
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2771
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
687
374
828
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
651
109
408
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2512
185
1139
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4388
249
2850
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư