Sanforex-com

GBP/USD có thể hồi nhẹ khi chạm hỗ trợ H4

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
chiến lược buy ngắn hạn đối với tỷ giá này như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.