NCN_VN

Phân tích GBPUSD ngày 29/12/20

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sell GBPUSD 1.349 ( nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.341
SL: 1.352

Chúc các bạn 1 ngày giao dịch thuân lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.