Darius-Lee

25.07.22 GBPUSD CANH SELL KHI CÓ DẤU HIỆU

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tỷ giá hiện tại của GBPUSD đang tạo cấu trúc của một xu hướng giảm với các đỉnh và đáy giảm dần.

Giá hiện tại đang kẹp giữa kháng cự tại vùng giá 1.20084 và hỗ trợ tại vùng giá 1.19631.

Nếu giá phá vỡ kháng cự trên hoặc tạo đáy cao hơn vùng hỗ trợ có thể xem xét xu hướng giảm ngắn đã bị đảo chiều.

Ở đây chúng ta chờ giá phản ứng tại vùng kháng cự để đi theo xu hướng ngắn, vùng kháng cự này sẽ là vùng bán mà chúng ta chờ đợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.