UnknownUnicorn13919634

Phân tích GBPUSD ngày 06/01/20

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
-GBPUSD:
BUY vùng 1.3603( Nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP1: 1.365
TP2: 1.369
SL: 1.355

Chúc các bạn 1 ngày giao dịch thuận lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.