Eagle-Pips

[Gồng lời] Buy GBPUSD ngay lần 2 - giá đang 1.2708

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chú ý: Chỉ vào lệnh này khi bạn đã buy GBPUSD lần 1
Buy GBPUSD ngay lần 2 - giá đang 1.2708

SL 1.26844 (-24 pips)
TP 1.27680 (+60 pips)

Chú ý:

- Dời SL lênh BUY GU lần 1 lên 1.26844

- Nghĩa là:
Nếu hit SL lênh 2, vẫn lời 20 pips.
Nếu hit TP, tổng profit sẽ là 100 pips + 60 pip = 160 pips
Giao dịch được đóng thủ công: +50 pip & +15 pips, tổng 65 pips