GKFXPrimeVN

GBPUSD - 13/06/2018

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,3345

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3400 với mục tiêu 1,3305 & 1,328.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,345, có thể tới 1,3437 & 1,3469.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng kháng cự tại 1,3345 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.