Jesse_Truong

CHIẾN THUẬT CHO CẶP TIỀN GBP/USD

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sang tuần GU có thể hồi về vùng fibo 50-61.8%..tại đây tìm cơ hội sell xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.