dinhchien

GBPUSD - Tin quốc hội, đoán giảm theo Megaphone pattern

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% risk.
- Chúc may mắn