NewWorldGroupVN

nhận định thị trường #14 phiên sáng vn30 - becky

COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Phái sinh vẫn chưa có dấu hiệu quay đầu. Các khung H4 - Daily vẫn đang ủng hộ cho nhịp tăng phục hồi đối với thị trường, chúng ta sẽ phải quan sát thị trường tạo lập thế nào nữa ! Ít nhất là phiên chiều nay ta sẽ phải theo dõi. Xin cảm ơn các bạn đã xem
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.