V_PhucNguyen

Giá Vàng sắp chạm ngưỡng mục tiêu

COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
XAUUSD
Trong phiên Á hôm nay tôi đã khuyến nghị mua XAUUSD khi giá break vùng 1911 khá quan trọng.
Hiện giá đã sát gần ngưỡng các Trader lớn bán ra mạnh trước đây.
Các bạn có thể nâng stoploss để giảm rủi ro hoặc cân nhắc đóng lệnh giao dịch này sớm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.